Annefred

Annefred, Vantaa

Aviapoliksen Annefred  eteläisen asemakaavassa kaavoitettiin kuusi tiivistä umpikorttelia ulkotiloineen. Ideoimme alueen pihoille uudenlaisen, luonnon monimuotoisuutta tukevan metsäkonseptin: Kortteleiden pihakonseptissa villi luonto ja moderni piha kohtaavat. Jokaisen korttelin keskelle luodaan ”pihametsä”, jota ympäröidään huolitel­lulla modernilla pihalla. Pihametsät muodostuvat dynaamisista puu-, pensas-, perenna- ja niittyistutuksista. Erilaiset dynaamiset vyöhykkeet keskenään tuovat jokaiselle sisäpihalle omanlaisensa pienen metsäisen biotoopin. Sukkessio, eli kasvilajiston vähittäinen muuttuminen, on osa konseptia ja pihan luonnetta. Avoin niittymäinen piha muuttuu ajan mittaan puus­toisemmaksi metsäksi.

Asukkailla on myös tärkeä rooli osana sukkessiota, kun he ottavat tilan haltuun omilla tavoillaan. Tulevaisuudessa yhtiöt päättävät, miten puustoa ja muuta kasvillisuutta tullaan harventamaan sen kasvaessa. Myös pihan toiminnot muuttuvat, kun käyttäjät kasvavat ja vaihtuvat. Piha onkin jatkuva toiminnallinen ja kasvullinen prosessi. Havainnollistimme pihakonseptia rakentamistapaohjeessa. Lisäksi laskimme jokaisen korttelin viherkertoimen ja laadimme korttelialueiden hulevesisuunnitelman.