Lamminrahka

Lamminrahka

Eteläosan asemakaavan laatuohje

Lamminrahkan laatuohjeen tarkoituksena oli havainnollistaa ja täydentää Lamminrahkan eteläosan asemakaavan kaavamääräyksiä. Laatuohje laadittiin yhteistyössä Arkkitehdit Rudanko & Kankkusen kanssa. Laatuohjeessa annettiin ohjeita pihasuunnittelua varten. Ohjeissa käsiteltiin esimerkiksi kortteleiden sovitusta paikoin jyrkkäpiirteiseen maastoon, kortteleiden ja yleisten alueiden rajapintaa, pihojen ilmettä ja toimintoja sekä säästettäviä luonnonelementtejä. Pihojen materiaali- ja kasvivalinnoista laadittiin aluekohtaiset paletit.

Projektin tiedot

Tyyppi

Asemakaavan laatuohje

Sijainti

Kangasala

Vuosi

2020

Tilaaja

Kangasalan kaupunki

Yhteistyö

Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen

Alla otteita laatuohjeen raportista