Sakaristonmäki

Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailu

Kouvola

Kilpailun tarkoituksena oli ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen ja muun suunnittelun pohjaksi. Kilpailuehdotus Tree Urbanism lähti olemassa olevan puuston säilyttämisestä. Toinen lähtökohta oli maltillinen täydennysrakentaminen, joka säilyttää Kouvolalle tyypillisen avoimen, vihreän kaupunkirakenteen. Tree Urbanism on kaupungin kehittämisen malli, jossa vaiheittaisen täydennysrakentamisen kanssa samanaikaisesti ja samanarvoisesti kehitetään alueen viheralueita ja vihreitä reittejä ja katuja.

Projektin tiedot

Tyyppi

Yleinen kaupunkisuunnittelukilpailu

Sijainti

Kouvola

Vuosi

2019

Tilaaja

Kouvolan kaupunki

Tiimi/yhteistyö

Sanna Meriläinen

Sijoitus kilpailussa

Lunastus

Alla otteita kilpailumateriaalista