Aino Aspiala
Maisema-arkkitehti MARK

Asumisen ulkoympäristöt kiinnostavat minua. Suunnittelen, parannan ja tutkin niitä joka mittakaavassa, aina yksittäisestä pihasta kaupunki- ja maisematiloihin. Haluan tuoda kaupunkiympäristöihin lisää kauneutta, yhteisöllisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Minulla on monipuolista työkokemusta eri mittakaavan suunnittelutehtävistä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Erikoisosaamisalueitani ovat kaavoitukseen liittyvä maisemasuunnittelu sekä luontoarvojen ja uuden maankäytön yhteensovittaminen.

LinkedIn