Otaniemen ja Keilaniemen viheralueverkosto

Otaniemi ja Keilaniemi, Espoo

Otaniemi-Keilaniemen viheralueverkostosuunnitelma laadittiin liittyen alueella valmisteilla olleeseen kaavarunkoon. Kaavarunkoalueen väestömäärä nousee nykyisestä alle 4000 asukkaasta noin 11 500 asukkaaseen. Kaavarunkoalueella on tällä hetkellä hyvin vähän kaavoitettuja viheralueita eikä juuri lainkaan puistopalveluita. Työn tarkoituksena oli riittävien viheralueiden ja puistopalveluiden turvaaminen nykyisille ja tuleville asukkaille. Lisäksi pyrkimyksenä oli suunnata uusien asuinalueiden tuoma virkistyspaine pois Laajalahden Natura-alueelta ja muilta siihen liittyviltä luonnonsuojelualueilta.

Projektin tiedot

Tyyppi

Viheralueverkostoselvitys

Sijainti

Espoo

Vuosi

2019

Tilaaja

Espoon kaupunki

Tiimi/yhteistyö

Alla kuvia laaditusta selvityksestä.