Oulunsalo

Oulunsalo, Oulu

Oulunsalon maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys laadittiin alueen tulevan osayleiskaavan tueksi. Selvitys laadittiin lähes koko Oulunsalon niemen eli vanhan Oulunsalon kunnan alueelta. Maisemaselvityksen osalta tarkasteltiin alueen maisemarakennetta ja maisemakuvaa, maiseman ominaispiirteitä sekä maisemavaurioita ja -häiriöitä. Maisemaselvityksen tuloksena oli yhteenveto maiseman kannalta arvokkaista alueista ja kohteista. Luontoselviyksessä tarkasteltiin osayleiskaavan kannalta merkittäviä luontoarvoja. Luontoselvityksen laati alikonsulttina Luonto-osuuskunta Aapa. 

Viherrakenteen pohjaksi suunnittelualueesta laadittiin miljöötyypitys, jossa viheralueet luokiteltiin maisemallisten ominaispiirteiden perusteella. Viheralueiden kaavatilanne selvitettiin ja tutkittiin olemassa oleva viheralueiden palveluverkosto. Viheralueiden analyysien, miljöötyypityksen sekä maisema- ja luontoselvitysten pohjalta laadittiin vaihtoehtoisia ehdotuksia viherrakenteesta, joiden perusteella tehtiin päätökset Oulunsaloon lopullisesta viherrakenteesta. Suunnitelmassa osoitettiin viheralueverkoston painopistealueet ja viheryhteydet. Työ kaikkine osa-alueineen koottiin yhdeksi raportiksi. Osayleiskaavan merkinnät maisema-alueista, arvokkaista luontokohteista ja viherrakenteesta nojautuvat selvityksessä esitettyihin suosituksiin.

Projektin tiedot

Tyyppi

Maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys

Sijainti

Oulu

Vuosi

2020

Tilaaja

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Tiimi/yhteistyö

Luonto-osuuskunta Aapa 

Alla kuvia laaditusta selvityksestä

Oulunsalo

Oulunsalo

Oulunsalon maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys

Oulunsalon maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys laadittiin alueen tulevan osayleiskaavan tueksi. Selvitys laadittiin lähes koko Oulunsalon niemen alueelta. Maisemaselvityksen ja viherrakenteen osalta tarkasteltiin alueen maisemarakennetta ja maisemakuvaa, maiseman ominaispiirteitä, maisemavaurioita ja -häiriöitä sekä alueen viherrakenteen luokittelua miljöötyypityksen keinoin. Maisemaselvityksessä esitettiin lisäksi yhteenveto maiseman kannalta arvokkaista alueista ja kohteista. Viherrakenteen avulla selvitettiin ja tutkittiin viheryhteyksien turvaamista sekä olevia ja ehdotettuja virkistysyhteyksiä. Osayleiskaavan virkistysyhteydet tulevat nojautumaan selvityksessä esitettyihin suosituksiin.  

Projektin tiedot

Tyyppi

Maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys

Sijainti

Oulu

Vuosi

2020

Tilaaja

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Yhteistyö

Aapa Luonto-osuuskunta

Otteita projektista