Oulunsalon maisema-, luonto- ja viherrakenneselvitys

2020-2021

Tilaaja: Oulun kaupunki

Selvitys laadittiin Oulunsalon valmisteilla olevaa osayleiskaavoitusta varten. Selvityksessä tarkasteltiin Oulunsalon maisemaa ja luontoarvoja. Luontoselvitysosuudesta vastasi Luonto-osuuskunta Aapa.

Maisemasta laadittiin maisema-analyysi. Maiseman ominaispiirteitä tarkasteltiin myös miljöötyypityksen avulla. Työn tuloksena oli arvoluokitus maisemallisesti arvokkaista alueista. Maisema- ja luontotietojen pohjalta suunniteltiin Oulunsalon viherrakenne, jossa osoitettiin päävirkistysalueet sekä -reitit. 

 

Takaisin