Oulunsalo

Oulunsalo, Oulu

Oulunsalon maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys laadittiin alueen tulevan osayleiskaavan tueksi. Selvitys laadittiin lähes koko Oulunsalon niemen eli vanhan Oulunsalon kunnan alueelta. Maisemaselvityksen osalta tarkasteltiin alueen maisemarakennetta ja maisemakuvaa, maiseman ominaispiirteitä sekä maisemavaurioita ja -häiriöitä. Maisemaselvityksen tuloksena oli yhteenveto maiseman kannalta arvokkaista alueista ja kohteista. Luontoselviyksessä tarkasteltiin osayleiskaavan kannalta merkittäviä luontoarvoja. Luontoselvityksen laati alikonsulttina Luonto-osuuskunta Aapa. 

Viherrakenteen pohjaksi suunnittelualueesta laadittiin miljöötyypitys, jossa viheralueet luokiteltiin maisemallisten ominaispiirteiden perusteella. Viheralueiden kaavatilanne selvitettiin ja tutkittiin olemassa oleva viheralueiden palveluverkosto. Viheralueiden analyysien, miljöötyypityksen sekä maisema- ja luontoselvitysten pohjalta laadittiin vaihtoehtoisia ehdotuksia viherrakenteesta, joiden perusteella tehtiin päätökset Oulunsaloon lopullisesta viherrakenteesta. Suunnitelmassa osoitettiin viheralueverkoston painopistealueet ja viheryhteydet. Työ kaikkine osa-alueineen koottiin yhdeksi raportiksi. Osayleiskaavan merkinnät maisema-alueista, arvokkaista luontokohteista ja viherrakenteesta nojautuvat selvityksessä esitettyihin suosituksiin.

Projektin tiedot

Tyyppi

Maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys

Sijainti

Oulu

Vuosi

2020

Tilaaja

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Tiimi/yhteistyö

Luonto-osuuskunta Aapa 

Alla kuvia laaditusta selvityksestä