Vallilanpuiston sekä Karstulantie 6:n ja Karstulantien jatkeen pihojen viitesuunnitelmat asemakaavoitusta varten

2018

Tilaaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Laadimme Vallilan pohjoisosien asemakaavaehdotusta varten viitesuunnitelmat Karstulantie 6:n ja Karstulantien jatkeen pihoista sekä Vallilanpuistosta. Asemakaavassa suunnitellaan asumista Vallilan laakson reunalle. Historiallisen Vallilanpuiston alle suunnitellaan pysäköintilaitosta, jonka sovittaminen arvokkaaseen miljööseen oli yksi toimeksiannon päätehtävistä. Viitesuunnitelmien lisäksi työhön on liittynyt esimerkiksi puiston toimintojen ja korjaustarpeen arviointia sekä vanhojen puiden säilymisen ohjaamista. Työssä on myös arvioitu eri pysäköintilaitosvaihtoehtojen vaikutuksia historialliseen puistomiljööseen.

Takaisin